Aktualizacja:

Kim jest psycholog?

Jednym z obecnie najbardziej popularnych specjalistów jest właśnie psycholog. Aby zostać profesjonalnym i kompetentnym psychologiem, należy skończyć wyższą szkołę na kierunku psychologii. Są to studia pięcioletnie, po których absolwent uzyskuje tytuł magistra psychologii. Po ukończeniu studiów, należy odbyć roczny staż pracy w swoim zawodzie. Warto również zapisać się na doszkalające kursy, czy też studia podyplomowe, w celu pozyskania jeszcze większej wiedzy i wyższych kwalifikacji.

 

Do zadań psychologa należy prawidłowa ocena stanu psychicznego konkretnego pacjenta. Jego rozmowa przeprowadzona z pacjentem, powinna przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia psychicznego tej osoby. Psycholog posiada również uprawnienia do stawiania diagnozy psychicznej, wydaje on także opinie oraz orzeczenia, w których oświadcza, czy pacjent ma jakaś dysfunkcję czy też jest całkowicie zdrowy. W jego zakresie pracy jest także udzielanie pomocy psychologicznej. Niektórzy psycholodzy kończą również taką specjalizację, po której uzyskują również tytuł psychoterapeuty.

Komentarze