Aktualizacja:

Psychoanaliza

psychologia-mindfulness.pl Freud

Psychoanaliza było to pojęcie zapoczątkowane już przez uczonego Zygmunta Freuda, to on właśnie uważany jest za twórcę psychoanalizy. Określił on wyraźnie dysfunkcje, które jego zdaniem były następstwem frustracji jakich osobnik doznał w dzieciństwie. Wyróżnił on bowiem kilka etapów rozwoju psychoseksualnego w okresie dzieciństwa, których zły przebieg prowadzi do nerwic już w dorosłości. Freud uważał, iż nerwica natręctw to następstwo nieprawidłowego przejścia przez fazę analną w dzieciństwie, którą określał jako trening przyuczający do korzystania z nocnika, a nie z pieluchy. Według niego nerwice powstają, ponieważ narasta w nas lęk, wstyd i wina, z powodu konfliktów w dzieciństwie.

 

Obecnie psychoanaliza ma na celu leczenie zaburzeń lękowych (np. zaburzeń osobowości, nastroju, jedzenia). Jest ona przeznaczona dla osób, które nie mogą sobie poradzić w relacjach z innymi ludźmi, mają różnorodne zaburzenia oraz przeżywają kryzys. Głównym narzędziem jest tutaj odpowiednio przeprowadzona rozmowa, która powinna doprowadzić do postawienia diagnozy i wskazaniu przyczyn odpowiedzialnych z problemy pacjenta.

Komentarze